Forgot password?

Nasza metodologia

TRADING CENTRAL jest twórcą unikalnej metodologii wypracowanej przez lata analiz i doświadczeń. Nasze podejście przeszło próbę czasu i zostało zatwierdzone dla podstawowych klas aktywów, we wszystkich konfiguracjach rynku. Odpowiada wymogom inwestorów reprezentujących różne style inwestycyjne, od daytraderów do inwestorów długoterminowych. Badania rynkowe TRADING CENTRAL’ łączą w sobie następujące elementy:


- analiza inwestycyjna, której celem jest określenie kierunku podążania cen i ich celów
- modele matematyczne służące do potwierdzania tego kierunku i czasu jego obowiązywania.


Zaawansowane algorytmy matematyczne są wzbogacone o wyselekcjonowane sprawdzone tradycyjne wskaźniki, aby uruchomić sygnały i pomysły inwestycyjne. Japońskie świece i ich sygnały służące do uzyskania potwierdzenia odwrócenia trendu na rynku lub jego przyspieszenia. Zespół analityków ze wszystkich sektorów rynku wykorzystuje analizy TRADING CENTRAL w oparciu o tę unikalną metodologię. Oferujemy strategie inwestycyjne obejmujące wszystkie klasy aktywów: akcje zwykłe, indeksy, waluty, towary i stopy procentowe. Nasze doświadczenie zdobywaliśmy na parkietach giełdowych.