Forgot password?

Nasze analizy techniczne

Nasze artykuły pisane są w oparciu o znormalizowany model ułatwiający ich wykorzystanie.


Wszystkie analizy przeprowadzone przez TRADING CENTRAL obejmują komentarze i wykresy. Komentarze są zwięzłym streszczeniem analizy i opinii TRADING CENTRAL pokazanej szczegółowo na wykresie.


Scenariusz preferowany przez TRADING CENTRAL’ ma kształt strzałki na wykresie, a także jest wyraźnie wskazany w komentarzu, który mu towarzyszy. TRADING CENTRAL wskazuje także dwa cele cenowe ─ pierwszy z nich odnosi się do strategii ostrożnej, drugi ─ do bardziej agresywnej.


Punkt zwrotny, zaznaczany na wykresach kolorem niebieskim, to kluczowy poziom dla każdej analizy technicznej. Kiedy cena aktywu i kurs jego zamknięcia przekroczy ten poziom, scenariusz preferowany traci ważność. W takim przypadku TRADING CENTRAL uznaje, że następuje zmiana w psychologii rynku i alternatywny scenariusz staje się preferowanym.


Komentarze są ważnym elementem naszych analiz technicznych. Dostarczają one dodatkowych istotnych informacji na temat scenariusza preferowanego, w szczególności analiz wskaźników technicznych.


Komentarze odnoszące się do kluczowych poziomów określają wagę każdego z nich. Liczba gwiazdek towarzysząca każdemu kluczowemu poziomowi określa jego wagę i różni się w zależności od prawdopodobieństwa przełamania danego poziomu: 1 gwiazdka oznacza mało istotny poziom, 2 gwiazdki – dość ważny, a 3 – bardzo ważny poziom.

zasięg24
/5

7500

globalnych dużych spółek