Forgot password?

Analiza techniczna w praktyce

Analiza techniczna to narzędzie umożliwiające
- potwierdzenie opinii na temat sytuacji na rynku
- wskazanie możliwości inwestycyjnych
- zarządzanie ryzykiem rynków finansowych i ustalanie najważniejszych poziomów dla podejmowania decyzji


Analiza techniczna ma zastosowanie do wszystkich notowanych na giełdach instrumentów finansowych (akcji zwykłych, indeksów, walut, towarów, produktów stopy procentowej) pod warunkiem, że wystarczający poziom obrotów (płynności) pozwala na przeprowadzenie właściwej analizy. Obejmuje ona obserwowanie wcześniejszych zachowań na rynku i określanie trendów cenowych, dzięki czemu będzie można dokonać prognozy i monitorowania przyszłych ruchów.


Pozwala ona na opracowanie strategii zarządzania ryzykiem i zbudowanie strategii inwestycyjnej w oparciu o ceny i psychologię rynku.
Zobacz założenia analizy technicznej


Analiza techniczna świetnie sprawdza się na rynku walut i ogólnie w przypadku produktów charakteryzujących się dużą zmiennością.


W jaki sposób mogę wykorzystać analizy techniczne TRADING CENTRAL?


Analizy TRADING CENTRAL przedstawiają opinie naszych ekspertów na daną chwilę. Zawierają one zawsze wykresy i komentarze, które wskazują kluczowe poziomy przydatne przy budowaniu strategii inwestycyjnej. Decyzja o podjęciu inwestycji (lub rezygnacja z niej) jest zawsze decyzją inwestora i zależy od poziomu ryzyka, jakie jest on gotów wziąć na siebie. Analizy TRADING CENTRAL mają na celu wsparcie inwestora w podejmowanych decyzjach.


Przypominamy, że nasze analizy odzwierciedlają indywidualne opinie w danym czasie. Nie są to porady dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta i akceptowanego przez niego poziomu ryzyka. Ich celem jest wsparcie inwestora w procesie formułowania własnej oceny sytuacji, nie zaś zastąpienie jego procesu myślowego.

 

Badania TRADING CENTRAL pozwalają na wykorzystanie analizy technicznej do tworzenia strategii inwesty-cyjnych

Analiza techniczna świetnie sprawdza się na rynku walut i ogólnie w przypadku produktów charakteryzujących się dużą zmiennością.