Forgot password?

Technical Analyst Awards® 2015

MENA Forex Award 2014

Technical Analyst Award 2014

Najlepsi dostawcy analiz rynkowych Investars®

2013 Technical Analyst Awards®

2012 Technical Analyst Awards

Technical Analyst Awards 2011

Najlepsi dostawcy analiz rynkowych Integrity Research®

Investorside® Excellence Award

Trophée de l’Innovation BPIFrance® („Mistrz innowacyjności”)

Członkostwo w stowarzyszeniach branżowych

Regulacje prawne