Forgot password?

Misja i wiedza

Badania rynku TRADING CENTRAL skutecznie łączą metodę analizy kierunkowej aktywów i celów cenowych z wskaźnikami matematycznymi. Ta unikalna metodologia jest wykorzystywana przez zespół ekspertów ds. zarządzania portfelem i inwestycjami. Nasza wielokrotnie nagradzana metodologia przekazuje skomplikowane treści w formacie, który jest zarówno łatwy do zrozumienia, jak i wykorzystania. Wynika to z wyraźnie określonychpoziomówi scenariuszykierunkowych, które można zastosowaćdo realizacji strategii inwestycyjnych.


Źródłem naszego sukcesu jest bezcenne doświadczenie, które założyciele i starsi analitycy TRADING CENTRAL zdobywali na parkietach giełdowych, a wypracowana przez nich unikalna metodologia pozwala wszystkim inwestorom na optymalizację portfela inwestycyjnego.


TRADING CENTRAL jest cenioną na świecie firmą opracowującą analizy techniczne,  która wspiera globalne promowania tej dyscypliny wiedzy poprzez udostępnianie przydatnych badań ilościowych.


TRADING CENTRAL cieszy się zaufaniem najbardziej prestiżowych instytucji finansowych. Oferujemy naszym klientom strategie inwestycyjne obejmujące wszystkie klasy aktywów: akcje zwykłe, indeksy, waluty, towary i stopy procentowe.

Obecnie TRADING CENTRAL jest najbardziej rozpowszechnionym źródeł analiz technicznych na świecie, dostępnym dla milionów inwestorów za pośrednictwem platform informacyjnych (Bloomberg, Thomson Reuters, Dow Jones itp.) oraz głównych platform transakcyjnych i brokerskich.


Starsi analitycy TRADING CENTRAL często występują w roli prelegentów na konferencjach i seminariach, podczas których przekazują inwestorom wiedzę z zakresu wykorzystania analizy technicznej jako niezbędnego narzędzia do osiągnięcia sukcesu inwestycyjnego, zarządzania ryzykiem i radzeniem sobie ze zmiennością rynku.  


TRADING CENTRAL jest pionierem w obszarze e-finansów i może poszczycić się obszerną wiedzą z zakresu IT i multimediów (internetowe platformy transakcyjne, program poczty elektronicznej, platformy informacyjne) oraz publikacjami w wielu formatach elektronicznych (druk, wideo, seminaria internetowe).

1

   milion 

   inwestorów ma dostęp
do naszych analiz 

Ponad 200

instytucji finansowych 
na świecie 
obdarzyło zaufaniem
TRADING CENTRAL

75

kontraktów
terminowych
na towary

Globalny
zespół
analityków

 

zasięg24
/5